Eettinen toimikunta

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta on ICF Finland ry:n, EMCC Finland ry:n ja Suomen coaching-yhdistyksen yhteinen coachingin ja mentoroinnin eettisiä periaatteita edistävä ja valvova toimielin, joka on perustettu vuonna 2013. Toimikunta on riippumaton ja toimii itsenäisenä toimielimenä.

Toiminnan tarkoitus

Eettisen toimikunnan tarkoituksena on edistää ja valvoa coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa, ylläpitää keskustelua sekä tarvittaessa ratkaista coaching- ja mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita.

Toimikunnan tärkein tehtävä on tietoisuuden lisääminen eettisestä toiminnasta järjestämällä koulutuksia, jäseniltoja, edistämällä eettistä tutkimusta ja viestintää sekä antamalla lausuntoja coachingin ja mentoroinnin etiikkaan liittyvistä asioista. Toissijaisena tehtävänä mahdollisten valitusten käsittely mm. mahdollistamalla osapuolten yhteisen ymmärryksen rakentuminen ja antamalla tarvittaessa perustellut suositukset tai ratkaisuehdotukset tilanteeseen. 

Eettinen toimikunta tarjoaa palveluitaan kaikille sitä tarvitseville katsomatta sitä, onko tarvitsija jonkin edellä mainitun yhdistyksen jäsen vai ei.

Toimikunnan jäsenet

Toimikunnassa on kolme jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kukin organisaatio valitsee  toimikunnan jäseneksi kokeneen coachingin ja mentoroinnin ammattilaisen. Toimikunnan jäsenet ovat:

ICF Finland Ry

Harriet Bodö
harriet@coachmeandmore.com

Suomen coaching-yhdistys ry

Peter Peitsalo
Eettisen toimikunnan pj. 2023
peter@growtraining.fi

EMCC Finland ry

Susanne Valkeakari
susanne.valkeakari@emccfinland.org

Jos kohtaat epäeettistä toimintaa…

Mikäli huomaat epäeettistä tai muutoin epäasiallista toimintaa coachingin tai mentoroinnin piirissä, voit saattaa asian toimikunnan käsiteltäväksi. Sinun ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen, vaan voit olla coachin tai mentorin asiakas tai muu osapuoli.

Toimikunta pyrkii ensisijaisesti toimimaan sovittelijana osapuolten välillä, ja se voi antaa käsittelemissään asioissa suosituksia. Toimikunta käsittelee kaikki asiat ehdottoman luottamuksellisesti ja sen jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus. Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta ei ole oikeudellinen elin, joten se ei voi antaa sitovia päätöksiä.

Jos haluat saattaa asian toimikunnan käsiteltäväksi, ota yhteyttä tai lähetä kuvaus tilanteesta kirjallisesti toimikunnan jäsenelle. Kerro yhteydenotossasi omin sanoin, miten, milloin ja minkälaisessa tilanteessa totesit epäeettistä toimintaa ja keistä osapuolista on kysymys.

Toimikunta kuulee aina molempia osapuolia asiassa. Toimikunta voi pyytää osapuolilta lisäselvityksiä ja tarvittaessa ehdottaa heille sovittelutapaamista. Toimikunta antaa osapuolille suosituksen siitä, miten heidän kannattaisi toimia.

Yhteydenottolomake epäeettisen toiminnan ilmoittamiseksi

Menettely

Valitusmenettely etenee alla olevan kaavion mukaan:

Eettiset ohjeistot

Alla olevista linkeistä voit tutustua yhdistysten eettisiin ohjeisiin:

Historia

Vuonna 2011 ICF (International Coach Federation) ja EMCC (European Mentoring and Coaching Council) julkaisivat yhteiset coachingin ja mentoroinnin toimintaohjeet (Code of Conduct), joita ICF:n ja EMCC:n jäsenet sitoutuivat noudattamaan vuoteen 2016 asti.

Toimintaohjeet ilmaisivat coach- ja mentorointiorganisaatioiden yhteisen arvopohjan ja täydensivät organisaatioiden omia eettisiä ohjeita. Suomessa coaching-organisaatiot ICF Finland, EMCC Finland ja Suomen Coaching-yhdistys (SCY) järjestäytyivät vuonna 2013 yhteistyössä coaching- ja mentorointitoiminnan eettisyyden edistämiseksi. Tuolloin toimikunnan tehtäväksi asetettiin edistää coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja käsitellä coachingiin ja mentorointiin liittyviä valituksia. Perustamisesta vastasivat yhdistystensä edustajina Tiina Hellgren (ICF Finland ry), Pirta Aaltonen (EMCC Finland ry) ja Marjo-Riitta Ristikangas (SCY ry).