Eettinen ilta: Happinaamari ensin itselle – menesty pohjautuu hyvinvointiin 3.9.2020

Coachien ja mentorien tärkein työkalu on oma persoona, josta huolehtiminen luo edellytykset työssä onnistumiselle. Kuormitustekijöiden tunnistaminen, ja näiden työstäminen on myös coachien ja mentorien eettinen velvoite. Voidaksemme auttaa asiakkaitamme, on meidän huolehdittava jatkuvan osaamisen kehittämisen ohella myös oman työkyvyn ylläpidosta.

Suomen coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan järjestämässä webinaarissa syvennytään hyvinvoinnin kysymyksiin unohtamatta ammatillista kehittymistä.

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen [SCY:n sivuilta]

Ajankohta: torstai 3.9.2020 klo 17.30 – 19.30
Toteutus: virtuaalisesti Zoom-alustalla

Illan vetäjinä toimivat ammatti-coachit Marjut Alatalo (PCC) sekä Peter Peitsalo (ACC)