Keskusteluja coachingin ja mentoroinnin etiikasta – Osa 1

Eettisyys mielletään coachingissa ja mentoroinnissa usein joksikin etäiseksi, mutta välttämättömäksi asiaksi, joka jollain tapaa määrittelee sitä, mikä on “oikein” tai “tavoiteltavaa”. Kaikkea muuta! Eettisyys ja eettiset ohjeet ovat keskeisimpiä asioita, joilla coachit  ja mentorit voivat varmistaa työnsä laadun ja siten myös asiakkaan onnistumisen oman bisneksensä kukoistamisen.

Mutta mitä eettisyys oikein on? Kysytäänpä, mitä eettisen toimikunnan edustajat tästä ajattelevat.

Katri SipiläEettisyys on ammattimaisen coachina ja mentorina toimimisen perusta ja laaja käsite. Siihen liittyy niin luottamuksellisuus, intressikonfliktien välttäminen ja epäsopivasta toiminnasta pidättäytyminen, kuin yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden tunnistaminen ja edistäminen. Eettisesti toimiva coach ja mentori myös kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan ja käsittelee eettisiä kysymyksiä ja mahdollisia ongelmia työnohjaajansa/supervisorinsa kanssa.

Peter PeitsaloLuottamuksellisuus on myös minusta yksi olennaisimmista eettisyyteen liittyvistä näkökulmista. Uskaltaisiko jopa ehdottaa, että luottamuksellisuus on ydin, jolle coachingin etiikka rakentuu? Ajatellaanpa esimerkiksi jatkuvaa kehittymistä tai asiakkaan edun mukaista toimintaa. Jos asiakkaamme pystyvät luottamaan siihen, että me coacheina pyrimme aina kohti asiakkaan hyvää, he pystyvät paremmin nostamaan käsittelyyn omia tavoitteiden eteen asettuvia haasteitaan.

Ainokaisa SaarinenHaluaisin nostaa esiin myös – mentorin, coachin tai coaching-yrityksen – maineen. Toisin kuin brändi tai imago, josta palvelun tarjoaja voi ainakin osittain päättää itse, maine syntyy asiakkaiden ja muiden sidosryhmien arvioimana, kertomana ja ajattelemana. Siksi onkin hyvä miettiä, mitä vaikkapa coachin hyvään maineeseen kuuluu. Mikä saa asiakkaan arvostamaan coachia? Mistä syntyy se, että hänestä asiantuntijana puhutaan hyvää ja hänen kanssaan halutaan työskennellä? Parantaako eettinen toiminta coachin/mentorin mainetta? 

Olen itse vakuuttunut siitä, että Peterin mainitsema luottamus on osa tätä, samoin kuin muu eettinen ja vastuullinen toiminta, mukaan lukien luottamuksellisuuden. Parasta maineenhallintaa on siis se, että toimitaan luottamusta herättävällä tavalla. Se toimii pohjana kaikelle muulle, esim. vaikuttavuudelle, jota asiakkaan ajattelukumppanina yhdessä tavoittelemme.

Katri SipiläOlen samaa mieltä Ainokaisan kanssa. Maine syntyy teoista ja toiminnasta.  Hyvä maine on parasta markkinointia coachille/mentorille.  Vastuullinen ja luottamusta herättävä toiminta on perusta myös taloudellisesti kannattavalle coaching/mentorointitoiminnalle. Luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa, mutta sen voi menettää nopeasti epäeettisellä toiminnalla.

Peter PeitsaloNyt ollaan ihan asian ytimessä. Coaching ja mentorointi ovat pitkälti maineammatteja, jossa omilla valinnoilla ja teoilla on hurjan iso merkitys.

Katri SipiläEettisesti toimiva coach/mentori toimii aina asiakkaansa edun mukaisesti, mutta varmistaa samalla, että ne eivät vahingoita mahdollisen sponsorin etuja. On tärkeää, että coach/mentori haluaa aina vilpittömästi auttaa asiakasta.  Eettisten pohdintojen äärelle joudutaan, jos asiakas toimii työnantajansa tai muun sponsorin etujen vastaisesti.  Vastaava ristiriita syntyy, jos sponsori vaatii yksityiskohtaista tietoa luottamuksellisista asiakaskeskusteluista.  

Ainokaisa Saarinen: Juuri niin, Katri. Sponsorin, eli asiakkaan esimiehen tai coachingin maksajan, rooli on tärkeää määritellä selvästi. Parhaiten se tapahtuu yhteisessä tapaamisessa asiakkaan, sponsorin, ja coachin välillä ennen varsinaisten coachingin aloittamista. Minusta hyvä työväline tässä on eettinen ohjeisto, johon coach/mentori on sitoutunut. Sen esittelyä asiakkaalle ja sponsorille pidän tärkeänä. Sen avulla keskusteluun nousee mm. teidän molempien mainitsema luottamuksellisuus, joka asiakkaan ja coachin/mentorin välisiä keskusteluita koskee.

Katri Sipilä: Eettinen toiminta edellyttää myös, että coach/mentorilla ei ole omia taloudellisia tai muita henkilökohtaisia intressejä liittyen asiakasyrityksen tai asiakkaan toimintaan. Intressiristiriidat syntyvät usein arkisista asioista, joiden tunnistaminen vaatii coachilta/mentorilta herkkyyttä eettiselle pohdinnalle ja kanttia kieltäytyä toimeksiannosta, jossa ristiriitoja voisi syntyä. 

Kuten keskustelusta tulee hyvin esille, eettisyys on coachingissa ja mentoroinnissa hyvinkin käytännönläheinen asia, joka näkyy paitsi meidän ammattilaisten ajattelussa, myös teoissa. Eettisesti toimiva coach/mentori pystyy paitsi toimimaan asiakkaansa parhaaksi samalla omaa asiantuntijabrändiään vahvistaen. Mistään vähäpätöisestä asiasta ei siis ole kyse!

Keskustelu eettisyydestä voi jatkua esimerkiksi somessa tunnisteella: #eettinentoimikunta

Terveisin,

Ainokaisa, Katri & Peter