Eettinen ilta: Miten tunnistan eettiset dilemmat ja löydän parhaat ratkaisut niihin?

Vuoden 2021 Eettinen ilta järjestetään 23.8.21 klo 17.00-19.00. Tilaisuus toteutetaan videoyhteydellä.

Ilmoittautumiset osoitteeseenhttps://forms.office.com/r/VhdRr2h4hQ. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille 22.8.21.

Illan teemana on coachien ja mentoreiden työssään kohtaamat eettiset haasteet. Eettiset kysymykset ovat tilanteita, joissa coach/mentori joutuu miettimään, onko hänen toimintatapansa oikein/väärin tai hyväksyttävää/kiellettyä.Tilaisuuden tavoitteena  on oppia tunnistamaan eettiset dilemmat ja löytämään niihin ammattimaisia ratkaisuja. 

Aloitamme eettisen illan Ainokaisa Saarisen alustuksella teemaan ja Peter Peitsalon pohdinnalla siitä, miksi eettisyys on tärkeää coachin ja mentorin työssä. Virityksen jälkeen jalkaudumme ryhmiin keskustelemaan kevään kyselyssä kerätyistä käytännön case-esimerkeistä. Yhteistä pohdintaa, oppeja ja oivalluksia fasilitoi Tuula Nurmiluoto.

Illan aikana on tilaisuus myös jakaa omia kokemuksia kohtaamistamme eettistä kannanottoa vaativista tilanteista sekä oppeja  ja hyviä käytäntöjä niiden ratkaisemiseksi.  

Tervetuloa eettisten kysymysten ääreen jakamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä!